About... [Beta]

posted on 22 Jun 2009 18:16 by lemokung
 

Prae,,

วันเกิด 16 สิงหาคม 2536

ปัจจุบันเรียนอยู่ที่โรงเรียนสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

แอดมิชชั่นกลางติดคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวารสารสนเทศ ของจุฬาฯแล้ว

 

Myself,,

โกรธคนยาก แต่ถ้าโกรธก็จะโกรธนาน ส่วนใหญ่จะโกรธเรื่องการทำมารยาทแย่ๆใส่

ถ้าโกรธหรือไม่ชอบคนไหนก็จะไม่ยุ่งเลย

ความใฝ่ฝันคือได้ทุนรัฐบาลไต้หวัน จบออกมาทำงานที่เป็นนายตัวเอง ทำไปเที่ยวไปได้